Search suspension parts by car

 

Currency

Dotacje

 

Projekt w ramach POIR 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych
Go to Brand konkurs 5 - edycja 2019

Informujemy, że w dniu 31.12.2019 firma AUTO-GH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA podpisała umowę nr POIR.03.03.03-06-0002/19 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach dla poddziałania: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand pod tytułem:

„Promocja marki AUTO-GH na rynkach międzynarodowych w branży części samochodowych”

Celem projektu jest wypromowanie produktów marki GH w zakresie części samochodowych zawieszenia i hamulców. Produkty markowe obejmują amortyzatory, sprężyny, osłony i odbojniki, wahacze, tarcze, czujniki ABS poprzez udział w 4 wydarzeniach targowych jako wystawca
W ramach projektu firma Auto-GH planuje udział jako wystawca w targach TTM w Polsce, SIA na Ukrainie, Automechanika we Frankfurcie oraz AAPEX w USA. Wszystkie wydarzenia planowane są na rok 2020.
Rynkiem perspektywicznym będzie Ameryka Północna czyli Stany Zjednoczone Ameryki i jednocześnie na tym rynku będzie planowane stoisko promocyjne narodowe (polskie) na targach AAPEX w 2020 r. oraz Ukraina z targami SIA w Kijowie.
Rezultatem promocji marki GH będzie podpisanie minimum 8 kontraktów, średnio po 2 z każdego wydarzenia wystawienniczego oraz osiągnięcie przychodów z eksportu markowych produktów. Firma wykorzysta osiągnięte efekty w rozwój eksportu i zdobywaniu kolejnych nowych rynków zbytu.

Wartość projektu ogółem:                                    256 000,00 PLN
Kwota maksymalnego dofinansowania:               192 000,00 (75%)

 

 


 

 

Projekt w ramach POIR 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych
Go to Brand - edycja 2020

Informujemy, że w dniu 15.10.2020 firma AUTO-GH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA podpisała umowę nr POIR.03.03.03-06-0003/20 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach dla poddziałania: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand pod tytułem:

„Umiędzynarodowienie marki AUTO-GH poprzez promocję w branży części samochodowych”

Celem projektu jest wypromowanie produktów marki GH w zakresie części samochodowych układu zawieszenia oraz hamulców poprzez udział w 2 imprezach targowych jako wystawca oraz w 2 misjach gospodarczych połączonych z wizytą na targach.
Produkty markowe promowane w ramach projektu przez AUTO GH obejmują amortyzatory, sprężyny, osłony i odbojniki, wahacze, tarcze, czujniki ABS.
Osiągnięte przez firmę efekty przełożą się na zwiększenie przychodów z eksportu oraz rozwój współpracy międzynarodowej i zdobycie nowych rynków zbytu, a także promocję polskich produktów na światowych rynkach..

Wartość projektu ogółem:                                    132 800.00 PLN
Kwota maksymalnego dofinansowania:               99 600.00 PLN (75%)